Fujisawa (matriz)
Fujisawa (matriz)

〒252-0804 Kanagawa-Ken Fujisawa-Shi
Shonandai 4-10-24 Edifício Nichiyu International 2F
Tel: 0466-45-0041 Fax: 0466-46-6856
Horário: Das 09:00 às 20:00 Sábado e Domingo Das 10:00 às 20:00

Fukuroi
Fukuroi

〒437-1102 Shizuoka-Ken Fukuroi-Shi Asana 933-1
Dentro do Supermercado Takara
Gerente: Sthephany Kiwamen
Celular: 080-3174-0041
Tel: 0538-30-0700 Fax: 0538-30-0701
E-mail: sthephany@nichiyuinternational.co.jp
Horário: Das 10:00 às 20:00
Folga: Quarta-Feira

Nishio
Nishio

〒445-0891 Aichi-Ken Nishio-Shi
Shimo-Machi Shinmeishita 14-1 The Amigos
Gerente: Erika Yoshida
Celular: 070-2174-0041
Tel: 0563-64-0042 Fax: 0563-64-0043
E-mail: erika@nichiyuinternational.co.jp
Horário: Das 10:30 às 21:00
Folga: Terça-Feira

Toyohashi
Toyohashi

〒440-0842 Aichi-Ken Toyohashi-Shi Iwaya-cho
Aza Iwayashita 29-50 The Amigos 1F
Gerente: Kiara Numada
Celular: 080-3457-0041
Tel: 0532-64-0045 Fax: 0532-64-0064
E-mail: flavio@nichiyuinternational.co.jp
Horário: Das 10:00 às 21:30
Folga: Terça-Feira

Oizumi
Oizumi

〒370-0532 Gunma-Ken Oura-Gun Oizumi-Machi
Sakata 3-12-10 Dentro do Supermercado Takara
Gerente: Célia Garcia
Celular: 080-6544-0041
E-mail: celia@nichiyuinternational.co.jp
Horário: Das 10:00 às 21:30
Folga: Terça-Feira

Isezaki
Isezaki

〒372-0021 Gunma-Ken Isesaki-Shi
Kami Suwa-Cho 2112-26 Dentro do Supermercado Takara
Gerente: Andrea Takahashi
Celular: 080-5056-0041
Tel: 0270-23-0042 Fax: 0270-23-0007
E-mail: andrea@nichiyuinternational.co.jp
Horário: Das 10:00 às 20:00
Folga: Terça-Feira